Dziś przypominamy wydarzenia jakie miały miejsca tuż za miedzą. Dzięki szybkiej akcji sąsiadów -  najszybszej Ochotniczej Straży Pożarnej, zawodowych Strażaków oraz zaangażowaniu pracowników naszej firmy - pożar został opanowany.