W dniu wczorajszym odebraliśmy prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Dzięki temu zakończył się etap przygotowań do złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy.