Po dymisji Marka Sawickiego mamy nadzieje, że nowy minister będzie dobrze znał i rozumiał szanse i problemy rolnictwa wielkopolskiego, a swoją pracą przyczyni się do rozwoju naszego regionu, jakże zasłużonego dla polskiego rolnictwa.