Modernizowany obiekt - obora - otwarcie planowane jest na początek grudnia 2012.