W związku z planowaną budową biogazowni rolniczej przez Działpol Sp. z o.o. w Działyniu, zorganizowano wyjazd informacyjny dla przedstawicieli mieszkańców Działynia w celu zapoznania się z technologią oraz zasadami funkcjonowania biogazowni rolniczych. Następnie podczas spotkania w miejscowej świetlicy uczestnicy wyjazdu podzielili się swoimi wrażeniami, a przedstawiciel Spółki Działpol odpowiedział na pytania mieszkańców. Efektem spotkania było pismo mieszkańców popierających budowę biogazowni rolniczej w Działyniu skierowane do Burmistrza Kłecka.