Szanowni Państwo, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Badawczego im. Dezyderego Chłapowskiego -

www.ibdch.pl .