Gospodarstwo jest członkiem Grupy Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych
w Działyniu sp. z o.o. oraz Spółdzielczej Grupy Producentów Mleka w Działyniu sp. z o.o.

Grupa Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych w Działyniu sp. z o.o.

Działyń 20
62-271 Działyń
tel. 61 4279690
fax 61 4279622
e-mail: grupa.zbozowa@dzialpol.pl
REGON: 300837088
NIP: 7842411351
KRS: 0000307565

Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka w Działyniu Sp. z o.o.

Działyń 20
62-271 Działyń
tel. 61 4279690
fax 61 4279622
e-mail: grupa.mleczna@dzialpol.pl
REGON: 301242718
NIP: 7842450150
KRS: 0000339137