BioGAZ

Biogaz Działyń sp. z o.o. to spółka celowa powołana do budowy
oraz eksploatacji biogazowni rolniczej w Działyniu

Biogaz Działyń sp. z o.o.
Działyń 24
62-271 Działyń
KRS: 0000424514
NIP:7842488595
REGON: 302120839

 

 

biogaz@dzialpol.pl
tel. tel: 730620790
fax: 61 4279622

nr. konta  24 1050 1520 1000 0090 3017 2424

Budowa Biogazowni Rolniczej w Działyniu została wsparta przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
poprzez dotacje w wysokości 3 815 186,70 PLN oraz pożyczkę w wysokości 6 345 000,00 PLN
Łącznie dofinansowanie z NFOŚiGW to 10 160 186,70 PLNprojekt